Fase 3. Bloc 2: Experimentació de la pràctica d'escriptura a l'aula
Objectius

  • Recollir les propostes en el document “Pla d’acció de centre”.
  • Posar en pràctica l’activitat que s’ha dissenyat des de les diferents llengües.
  • Recollir aquells aspectes significatius que ens poden ajudar a fer la valoració de l’experimentació.
  • Valoració de l’experimentació a l’aula.Activitats

  • Activitat 1: Pla d'acció de centre
  • Activitat 2: Experimentació i valoració de la posada en pràctica de l’activitat programada.