Activitat 2: Experimentació i valoració de la posada en pràctica de l’activitat programada


Aquesta activitat té com a objectius:

  • Posar en pràctica l’activitat que s’ha dissenyat des de les diferents llengües.
  • Recollir aquells aspectes significatius que ens poden ajudar a fer la valoració de l’experimentació.
  • Valorar l’experimentació a l’aula.


 Descripció
Us proposem que poseu en pràctica les activitats que heu planificat al bloc 1 i que, després, recolliu la valoració que en feu. És convenient també recollir les valoracions que l’alumnat fa de l’activitat feta a les classes de llengua.


Orientacions de treball
1. Porteu a l’aula l’activitat i recolliu les valoracions que en feu.2. Recolliu les valoracions que fa el vostre alumnat de la pràctica d’escriptura a tres bandes que han portat a terme. Podeu utilitzar les preguntes següents, si ho creieu convenient. L’alumnat cal que contesti les preguntes una sola vegada, no cal utilitzar-les a cadascuna de les classes de llengua on s’ha fet la pràctica.

  • Com valores les activitat que heu fet a les classes de llengua?
  • Quina relació veus entre les activitats que heu fet a les classes de llengua?
  • Què destacaries com a més positiu de les activitats?
  • Vols fer alguna proposta de millora d’algun aspecte?3. Feu la valoració de la posada en pràctica de l’experimentació. Podeu seguir els consells següents:

  • Redacteu un paràgraf immediatament en acabar la classe, féu un text d’escriptura ràpida i amb les primeres impressions.
  • Utilitzeu el guió que vau fer servir per al disseny i anoteu punt per punt la valoració que feu de cada apartat.
  • Al final, feu dos comentaris d’allò que heu trobat positiu i un comentari de millora.4. Poseu en comú les valoracions que heu fet individualment. Us proposem que recolliu la valoració en un únic document i que incorporeu també aquells aspectes de les valoracions de l’alumnat que considereu significatives.


Podeu descarregar el full de treball Valoració de l'experimentació