Fase 3. Bloc 1: Disseny d'una pràctica d'escriptura a tres bandes
Objectius

  • Acordar el disseny d’una pràctica d’escriptura a tres bandes, per experimentar a l’aula.
  • Consensuar i concretar els principis metodològics sobre els quals es dissenyaran les activitats d’escriptura que s’experimentaran a l’aula durant aquest itinerari.
  • Cercar, conèixer, seleccionar i adaptar els recursos que es presenten, en funció de les necessitats de l’activitat que dissenyeu i del nivell i curs en què l’experimentareu.


En aquest bloc us proposem unes lectures, uns recursos i uns exemples pràctics per ajudar-vos en el disseny de la pràctica d’escriptura a l’aula. Les lectures són opcionals, és a dir, no cal llegir-les totes.

El que és important és que recolliu idees noves, o que us reafirmeu en els partits ja presos, que us serveixin de base per dissenyar la pràctica conjunta que haureu d’experimentar a l’aula. Aquestes idees i recursos, s’hauran de seleccionar i adaptar en funció de la pràctica d’escriptura que dissenyeu en aquest bloc.

Un altre punt important és arribar a acords, entre els membres del petit grup, que facin possible que aquesta pràctica d’escriptura que es portarà a terme en les tres llengües, sigui realment coordinada i que s’adigui als estils del professorat que l’experimentarà i a les necessitats de l’alumnat a qui va dirigida. Per això, és molt important un debat obert, fluid i constructiu entre els membres del grup.

Activitats

  • Activitat 1: Elaboració del document "Disseny d'una pràctica d'escriptura a tres bandes"
  • Activitat 2: Bases per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura
  • Activitat 3: El centre com a espai comunicatiu
  • Activitat 4: Recursos TIC i llengua
  • Activitat 5: Actituds i valors respecte de la llengua
  • Activitat 6: Avaluació

Les lectures i recursos que us presentem, de l’activitat 2 a la 6, s’estructuren en els temes que s’han treballat en la fase anterior:

Lectures i recursos per a una pràctica d'escriptura