Fase 2: Fase de planificació. Planificació de les propostes per experimentar. Què fem en relació amb el currículum? Com ho fem?
Durada orientativa: 4 hores


Objectius

  • Identificar els continguts del currículum que fan referència a l’escriptura.
  • Comparar les similituds i les diferències entre els continguts de les tres llengües (català, castellà i llengua estrangera).
  • Relacionar les pràctiques que ja es fan al centre amb els continguts i amb les orientacions del currículum i identificar-ne els buits que caldria desenvolupar.
  • Identificar i seleccionar els aspectes que es desenvoluparan durant aquest itinerari formatiu.
  • Planificar les propostes per experimentar durant aquest itinerari.


Activitats

  • Activitat 1: Què fem? Què diu el currículum?
  • Activitat 2: Com ho fem? Quines orientacions dóna el currículum?
  • Activitat 3: Planificació de les propostes per experimentar. En què volem aprofundir durant aquest itinerari?