Activitat 3: Planificació de les propostes per experimentar. En què volem aprofundir durant aquest itinerari?


Aquesta activitat té com a objectius:

  • Recollir en un document conjunt les activitats que dissenyaran els grups de treball, i que s’experimentaran a la fase 3.
  • Prendre el compromís, com a grup i individualment, de seguir el calendari marcat.


 Descripció

Us proposem recollir les propostes de les activitats que es dissenyaran per a l’experimentació a l’aula, en un document conjunt, per a la carpeta de formació. Aquest serà un document de compromís dels participants en l’itinerari.
Orientacions de treball


Empleneu per grups el document conjunt i compartiu-lo amb el grup gran. En l’apartat “Aspectes que es volen desenvolupar”, caldria destacar algun aspecte que es vulgui desenvolupar en relació amb els ítems de l’activitat 2.


Material per a la carpeta de formació