Fase 1: Fase inicial. Què fem sobre l'escriptura des de cada llengua? Què valoren els aprenents?
Durada orientativa de la fase: 4 horesObjectius

  • Centrar l’atenció en la importància de l’escriptura i en el fet que el professorat de llengua té una incidència molt directa a fer que els estudiants esdevinguin bons escriptors.
  • Adonar-se de les activitats d’escriptura que funcionen bé a la pròpia classe.
  • Compartir amb els companys les activitats d’escriptura que resulten motivadores a la pròpia classe i ajuden els estudiants a ser millors escriptors.
  • Conèixer i reflexionar sobre el que fem a classe en relació amb aprendre a escriure i el que valoren els aprenents.
  • Elaborar el document “Punt de partida”.Activitats

  • Activitat 1: Què fem sobre l’escriptura des de cada llengua?
  • Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
  • Activitat 3: Què valoren els aprenents?