Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Adonar-se de quines són algunes de les activitats d’escriptura que funcionen bé a la pròpia classe.
  • Compartir amb els companys les activitats d’escriptura que resulten motivadores a la pròpia classe i que ajuden els estudiants a ser millors escriptors.
  • Produir una llista única amb les cinc activitats d’escriptura que el grup consideri que millor els funcionen a les classes.


Anota
Us proposem escriure una llista amb cinc activitats d’escriptura que feu a la vostra classe de llengua i descriure-les molt breument, per escrit. Trieu només aquelles cinc activitats “estrella”, és a dir, aquelles que considereu més adequades, motivadores, productives i encoratjadores per al vostre alumnat.Orientacions de treball
1. Escriviu una llista amb les cinc activitats d’escriptura més ben acollides pels vostres alumnes. O bé feu una llista amb les cinc activitats d’escriptura que considereu més adequades, productives i encoratjadores per a l’alumnat.2. Compareu la vostra llista amb la d’un company o companya i feu una llista única de cinc activitats.

3. Compartiu les llistes i feu-ne una d’única amb els cinc tipus d’activitats que el grup considera més encertades i exitoses.

4. Analitzeu:

  • Quins objectius tenen cada una d’aquestes activitats?
  • Què aprenen els alumnes fent aquestes activitats?
  • Com s’avaluen els resultats obtinguts?

5. Podeu fer un pòster o una taula que reculli la vostra anàlisi.