Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació
Durada orientativa: 4 hores

Objectius

  • Posar en comú les valoracions de l’experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.
  • Acordar els aspectes a consolidar com a centre a partir de l’anàlisi anterior.


Activitats

  • Activitat 1: Valoració conjunta
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?