Activitat 2: Developing a story together. Una activitat de parlar per escriureAquesta activitat té com a objectius:

  • Contrastar el que fem i el que volem fer amb l’activitat que es mostra en el vídeo.
  • Valorar la importància de les activitats orals per millorar l’expressió escrita i definir les implicacions que té en la pràctica a l’aula. Descripció
Us proposem un exemple de pràctica de parlar per escriure en el vídeo Developing a story together, que forma part d’un material de formació que el govern anglès va posar a l’abast del professorat per promoure i millorar les activitats d’escriptura.

Orientacions de treball
1. Després de veure el vídeo, anoteu individualment, tots aquells aspectes que us semblin rellevants. Les preguntes següents us poden servir de guia:

  • De què parlen els nois i les noies?
  • Amb qui parlen?
  • Per a què parlen?
  • Quan i on parlen?
  • Com parlen?

Algunes de les idees següents es poden observar en el vídeo:

• La interiorització de contes i la comprensió de les seves estructures permet que l’alumnat vagi adquirint seguretat a través de la repetició oral.

• Un mapa conceptual o mural del conte que mostri el fil conductor amb imatges o símbols és una ajuda visual que servirà de bastida per a la producció escrita.

• El professorat pot mostrar als alumnes com poden fer variar el conte, tot substituint un personatge o escena per una altra nova. El professorat modela les activitats.

• Els escrits s’enriqueixen quan hi ha un entorn d’aprenentatge adient tant dins com fora de l’aula (adonar-se dels usos dels diferents espais), amb representacions o jocs de rol que permeten a l’alumnat recrear els contes que han experimentat (narradors orals de contes que adquiriran seguretat en ells mateixos i que es convertiran en escriptors novells de contes).


(grup petit) 2. Recolliu en petit grup aquells aspectes que us sembli que es poden tenir en compte a l’hora de proposar activitats de parlar per escriure.
Materials