Fase 1: Fase inicial. Què vol dir parlar per escriure?
Durada orientativa de la fase: 4 horesObjectius

  • Compartir el concepte “parlar per escriure”.
  • Contrastar el que cadascú creu amb veus d’experts i documents oficials.
  • Arribar a un consens de centre sobre la importància d’incloure activitats orals en les tasques d’escriptura.
  • Identificar una activitat d’escriptura “estrella” que incorpori un treball oral.
  • Identificar les característiques que fan de l’activitat una activitat “estrella”.
  • Elaborar un document amb els descriptors que identifiquen una pràctica de parlar per escriure.Activitats

  • Activitat 1: Què vol dir parlar per escriure?
  • Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
  • Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida"