Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació
Durada orientativa: 3 hores

Objectius

  • Posar en comú les valoracions de l’experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.
  • Acordar els aspectes a consolidar, com a centre, a partir de l’anàlisi anterior.Activitats

  • Activitat 1: Valoracions sobre l'experimentació a l'aula
  • Activitat 2: Acords sobre els aspectes a consolidar