Fase 2: Com escriure des de les matèries?
Durada orientativa de la fase: 4 hores
Objectius

  • Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
  • Analitzar una proposta per veure com es pot aplicar la teoria a la pràctica.Activitats

  • Activitat 1: Què diuen els experts
  • Activitat 2: Idees clau per escriure des de les matèries
  • Activitat 3: Anàlisi de propostes
  • Activitat 4: Elaboració del document "Planificació de les propostes per experimentar"