Activitat 3: Anàlisi de propostes didàctiques
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Identificar les activitats d’escriptura que ha de fer l’alumnat en la proposta presentada.
  • Donar pautes de com ensenyar a escriure de forma integrada per ajudar a construir coneixement.


Anota
Us proposem analitzar la proposta presentada a partir d'un guió i seleccionar els aspectes a desenvolupar en el disseny de l'activitat a experimentar en la fase 3.Orientacions de treball


(grupal) 1. Prenent com a punt de partida la proposta didàctica del nivell seleccionat, us proposem analitzar-la per:

  • identificar les activitats d’escriptura,
  • identificar el propòsit i els formats emprats,
  • identificar el procés i els recursos metodològics,
  • identificar les eines d’avaluació.


I seleccionar aquells aspectes que voldreu desenvolupar en el disseny de l'activitat que experimentareu a l'aula en la fase 3.

Material