Activitat 2: Idees clau per escriure des de les matèries
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Contrastar el que sabem amb el que diu la teoria.


Anota
Us proposem que feu la lectura del text 10 idees clau per desenvolupar les competències comunicatives des de les matèries, elaborat pels CESIRE, i que el relacioneu amb la pràctica habitual a l’aula.Orientacions de treball


(petit grup) Per fer la lectura del document 10 idees clau per desenvolupar les competències comunicatives des de les matèries, podeu utilitzar el mapa de lectura que es proposa.Material