Fase 1: Escriure a l'institut. Què fem sobre l'escriptura?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

 • Fer aflorar les creences sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de l’expressió escrita.
 • Compartir el fet que tot el professorat ensenya a escriure.
 • Conèixer i apropiar-se els continguts i els criteris d’avaluació del currículum.
 • Identificar i classificar les pràctiques d’escriptura que es fan al centre.Organització

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

 • Recollir les creences del professorat del centre sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de l’expressió escrita des de les àrees.
 • Identificar i classificar les pràctiques d’escriptura que es fan al centre i contrastar-les amb els continguts del currículum.
 • Elaborar el document per a la carpeta de formació que serà el punt de partida d'aquest itinerari.


Activitats


En aquesta fase hi trobareu les activitats següents:

 • Activitat 1: Què vol dir ensenyar i aprendre a escriure?
 • Activitat 2: Una declaració de principis
 • Activitat 3: Les pràctiques d’escriptura a l’escola. Ensenyem a escriure? Quan? Com? Què fa l’alumnat?
 • Activitat 4: Elaboració del document "Punt de partida"