Fase 1: Escriure a l'escola. Què fem sobre l'escriptura?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Fer aflorar les creences sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de l’expressió escrita.
  • Compartir el fet que tot mestre ensenya a escriure.
  • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d’avaluació del currículum.
  • Identificar i classificar les pràctiques d’escriptura que es fan al centre i contrastar-les amb els continguts del currículum.
  • Elaborar el document Punt de partida per a la carpeta de formació.Activitats

  • Activitat 1: Què vol dir ensenyar i aprendre a escriure?
  • Activitat 2: Una declaració de principis
  • Activitat 3: Les pràctiques d’escriptura a l’escola. Ensenyem a escriure? Quan? Com? Què fa l’alumnat?
  • Activitat 4: Elaboració del document Punt de partida