Activitat 1. Com ho hem fet? Avaluació del procés

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Valorar el procés de formació seguit, pel que fa tant a la consecució del projecte com al treball col·legiat.
  • Prendre decisions de millora de cara a nous processos de Design Thinking.


 Descripció
En el vostre pla d’acció (fase 3) vau definir uns indicadors d’èxit del projecte: són aquelles conductes observables que us donaran pistes sobre la consecució dels objectius pretesos. Encara ha de passar un temps per poder valorar-ne l’impacte.Però ara és moment d’avaluar el procés seguit.

Us proposem desenvolupar un exercici:

  • Reflexió sobre el procés de creació i el treball col·legiat.Descripció Recomanem fer la primera part en claustre.

Descripció La segona part es farà en grup impulsor.


ORIENTACIONS DE TREBALLEn claustre:

  • Repartiu notes autoadhesives de dos colors diferents (un color pels aspectes positius que us ha aportat aquesta metodologia de treball en el centre i un altre pels aspectes que es poden millorar de cara a futures ocasions).
  • Individualment, anoteu aspectes positius i aspectes que es poden millorar. Fer-ho de forma concisa, una idea en cada nota autoadhesiva.
  • Compartiu les vostres observacions amb el grup. Aneu exposant les idees i enganxant les notes en dos grups, a la pissarra o en una paret.En grup impulsor:

  • Comenteu i completeu el document 20 per a la carpeta de formació.


ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSORFeu fotografies de les notes autoadhesives per documentar l'avaluació del procés a la vostra carpeta de formació.

MATERIALS


Documents per a la carpeta de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.