Fase 3: Construïm i experimentem.
Durada orientativa de la fase: 12 hores

Contingut

En aquesta fase es concretarà una proposta amb un seguit d'actuacions (una o més d'una) i s'elaborarà un pla d'acció per assolir el repte plantejat. S'haurà d'experimentar la proposta per veure si cal un reajustament abans de fer-la funcionar al màxim rendiment.


Objectius

  • Concretar una proposta d'actuacions de la BE per assolir el repte plantejat a la fase 1.
  • Determinar els recursos necessaris, la forma d'organització i els responsables de cada actuació en un pla d'acció.
  • Experimentar alguna de les propostes per tal de fer els reajustaments necessaris al pla d'acció.
  • Fer difusió de la seva proposta a la comunitat educativa i a la xarxa de biblioteques escolars.


Activitats


Materials

En la Fase 3 es posen a disposició del centre diversos documents de treball per desenvolupar les activitats proposades.