Activitat 3. Implementem i reajustem.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Experimentar a petita escala el projecte (o algun dels seus aspectes) que s’ha ideat per al centre i la seva biblioteca.
  • Fer els ajustaments necessaris en funció de les necessitats observades.


 Descripció
Us proposem desenvolupar dos exercicis:

  • Prototipar alguna part de la proposta dissenyada.
  • Reajustar el pla d’acció.


DescripcióRecomanem que aquesta activitat es faci en grup impulsor.
ORIENTACIONS DE TREBALL


Una de les últimes fases del Design Thinking és el moment de prototipar les solucions dissenyades. Provar-les a petita escala pot ajudar a detectar aspectes susceptibles de modificació per aconseguir el màxim rendiment. Per fer-ho és important que decidiu, en grup impulsor, quins aspectes voleu testar o consultar abans de posar en marxa el projecte a ple rendiment.

Per exemple, suposem que una de les vostres solucions consisteix a impulsar un club de lectura per a famílies: potser caldria veure quina acollida pot tenir mitjançant un sondeig; o potser, si voleu millorar els espais de la biblioteca, podeu començar per fer diversos dissenys i demanar-ne l’opinió a alumnes, famílies i docents.

Per fer aquest prototipatge podeu utilitzar diferents eines o recursos:

  • Models: esbossos o representacions tridimensionals del projecte o d'una part. Poden fer-se sobre paper, digitals o amb materials físics (cartró, paper, plàstic…).
  • Mapes de processos: esquema o diagrama que inclou tot el recorregut des de la idea fins a la materialtizació, tenint en compte tots els aspectes.
  • Guió gràfic o storyboards: planificació dels diferents passos de forma gràfica, mitjançant esbossos o fotografies.
  • Role Playing


És important que recolliu els retorns dels usuaris per poder valorar les millores a introduir.ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOR


Un cop fet el prototipatge i valorades les aportacions fetes pels usuaris, acordeu les millores a introduir en el pla d’acció. Podeu utilizar el document 18 per recollir el resultat del prototipat.

Ja teniu el projecte a punt!

MATERIALS


Documents per a la carpeta de formació

Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.