Activitat 2. Elaborem un pla d'acció.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Concretar el pla d’acció que conduirà a la consecució del repte: determinar temps, espais, materials, responsables, col·laboradors i indicadors d’èxit.


 Descripció
Us proposem desenvolupar dos exercicis:

  1. Completar el pla d’acció.
  2. Compartir el pla d’acció amb el claustre
DescripcióRecomanem que l'exercici 1 es faci en grup impulsor.


ORIENTACIONS DE TREBALLExercici 1

És hora de concretar com dureu a terme les vostres actuacions. Dediqueu una estona a compartir estratègies i completeu el document 17 amb el vostre pla d’acció.

És important ser realistes, designar un responsable per a cada actuació i concretar els indicadors d’èxit de l’actuació, per poder-ne fer la valoració i l’ajustament posterior.


Exercici 2

Compartiu amb el claustre el pla d’acció. Escolteu les seves observacions i propostes i valoreu si cal fer-ne algun ajustament.

ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSORFeu publicitat del vostre pla d’actuació a les xarxes i a l’espai del projecte: podeu compartir fotografies, comentaris… Utilitzeu l'etiqueta #BENR.

MATERIALSDocuments per a la carpeta de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.