Activitat 1. Concretem una proposta d'actuacions.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

 • Concretar les actuacions que es duran a terme des de la biblioteca escolar per assolir el repte plantejat.


 Descripció
Us proposem desenvolupar dos exercicis:

 1. Valoració de les solucions proposades (activitat 3 fase 2).
 2. Concreció de la solució que s'adoptarà.


Descripció Recomanem que l’activitat es faci en claustre.
ORIENTACIONS DE TREBALL
Exercici 1

 • Feu una valoració individual de la llista de solucions amb què ha acabat la fase 2: podeu utilitzar el document 16. Sumeu les puntuacions de les tres variables per a cada proposta.
 • Compartiu amb la resta del claustre els resultats de les valoracions.


Exercici 2

 • Prioritzeu: Escolliu la solució que voleu implementar de forma immediata.


ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOR • Per fer la valoració de solucions completeu el document 16 abans de fotocopiar-lo: escriviu les possibles solucions amb què finalitzava la fase 2.
 • Demaneu que es valori de l’1 (poc) al 4 (molt) cada solució en les variables següents:
  1. Quin impacte pot suposar la solució.
  2. Com n’és de motivadora la proposta.
  3. Grau de facilitat que suposa dur-la a terme.
 • En cas que sigueu un claustre molt nombrós, podeu fer el recompte primer en grups petits.
 • Un cop escollida la solució que portareu a terme, feu-ne difusió a l'espai del projecte. Si teniu espai NODES o xarxes socials utilitzeu l'etiqueta #BENR


MATERIALSDocuments per a la carpeta de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.