Activitat 3. Relatem i compartim

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Compartir les observacions, idees claus, solucions i dades obtingudes en la recerca amb la resta del claustre.


 Descripció
Us proposem desenvolupar dos exercicis:

  • Relatar i compartir experiències, informacions i propostes.
  • Etiquetar experiències.Descripció Recomanem que l’activitat es faci en claustre.
ORIENTACIONS DE TREBALL


Els membres del claustre han pres contacte amb diferents realitats mitjançant visites a altres centres o ens de l’entorn, mitjançant l’exploració de materials i documents , entrevistes amb membres de la comunitat educativa, etc.

Ha arribat el moment de compartir-ho amb els altres. Per fer-ho recomanem que cada parella/grup prepari per a la sessió un plec de notes autoadhesives (no més de 4) i alguna fotografia que els ajudin a relatar allò que els ha impactat més i les idees que els han sorgit. En el cas de les entrevistes també s'hauran d'explicar les idees que n'han sorgit.Exercici 1

  • Col·locar-se de manera que permeti la visió i la interacció.
  • Per torns, cada parella/grup exposa el seu relat. Després pengen les seves notes i fotografies agrupades en un espai (pissarra o pany de paret).
  • Es va completant l’espai amb totes les propostes.Exercici 2

Teniu una pila de propostes i possibles solucions. Intentareu “etiquetar-les”, de manera que permeti veure quins grups de solucions hi ha i es faciliti la tria:

  • Per parelles o petits grups escolliu un dels relats. Intenteu respondre a la pregunta “de què parla?” i escriure-ho en una etiqueta (tira de paper). Pot ser que el relat de cada persona parli de més d’una solució, per tant, hi pot haver més d’una etiqueta. També pot ser que hi hagi solucions que es repeteixen en diferents relats.
  • Feu una llista amb totes les etiquetes (solucions) que us han sortit. Unifiqueu les repetides. Guardeu-les per a la fase 3! Podeu utilitzar el document 15.

ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOR


  • És molt important el relat de les persones, com veu cada una les diferents realitats i què pot aportar-hi. No tingueu pressa a acabar l’activitat, procureu afavorir el diàleg.
  • Documenteu: feu fotografies de la sessió i dels murals i feu-ne difusió a l’espai del projecte i al vostre espai digital. Adjunteu també unes quantes fotografies a la carpeta de formació, document 16.

MATERIALSDocuments per a la carpeta de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.