Fase 1: Engeguem
Durada orientativa de la fase: 14 hores

Continguts: Marc conceptual de la biblioteca escolar i diagnosi

En aquesta fase es pretén compartir amb el claustre un marc de referència sobre la biblioteca escolar que permeti detectar punts forts i punts susceptibles de millora, de cara al plantejament de reptes de centre.


Objectius

 • Compartir un marc de referència sobre el model de biblioteca escolar que s’adapti a les necessitats educatives actuals.
 • Iniciar la reflexió col·legiada sobre la realitat de la biblioteca escolar en el centre, la seva possible transformació i els possibles nous usos que se li podrien donar.
 • Reconèixer la necessitat d’una bona diagnosi per partir de la realitat del centre i poder detectar punts forts i punts susceptibles de millora.
 • Aplicar les eines proporcionades per fer la diagnosi bàsica de la biblioteca escolar.
 • Extreure conclusions a partir dels resultats de la diagnosi.
 • Identificar possibles reptes que, com a centre educatiu, caldria superar.
 • Tenir en compte el paper de la biblioteca escolar com a palanca de canvi.


Activitats


Materials

En la fase 1 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades:

 • Càpsules de vídeo
 • Documents de treball
 • Infografies
 • Eina de diagnosi