Activitat 6. Formulem el repte!

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

 • Escollir un repte de centre i concretar el paper que pot tenir la biblioteca escolar en la seva consecució.


 Descripció

És el moment de concretar el vostre repte de centre i de definir quin és el paper que pot tenir la biblioteca escolar per assolir-lo. Per fer-ho proposem 3 exercicis:

 • En clau de biblioteca.
 • Interroguem els reptes.
 • Compartim el repte!


Descripció Aquesta activitat la durà a terme el grup impulsor en col·laboració amb la comissió de biblioteca, si escau.ORIENTACIONS DE TREBALLExercici 1. En clau de biblioteca.

 • Recupereu els tres reptes de centre que havíeu seleccionat a l’activitat 3.
 • Agafeu cada un dels reptes i reformuleu-los en clau de biblioteca, és a dir, pensant quin paper podria tenir la biblioteca per assolir-los.

Recomanem que no us quedeu amb la primera opció. Formuleu el repte de forma que permeti entreveure solucions diverses. Podeu assajar aquestes formulacions en una pissarra i, un cop hàgiu arribat a un consens, passar-los al document 7. Podeu consultar els exemples en el document 8 dels materials de formació.

Exercici 2. Interroguem els reptes.

Teniu tres reptes escrits en clau de biblioteca. Triar-ne un pot semblar complicat, així que ens fixarem en uns aspectes determinats, perquè ens interessa implementar un repte que:

 • Estigui plantejat de forma prou oberta perquè permeti múltiples solucions.
 • Impliqui els diferents agents de la comunitat educativa i tothom s'hi senti còmode.
 • Sigui assumible a curt termini, per evitar caure en processos massa llargs que facin perdre l'interès.
 • Tingui un impacte notable sobre la vida del centre i l'aprenentatge.
 • Suposi atorgar protagonisme a la biblioteca escolar com a palanca de canvi.

Ara passareu un test a cada un dels reptes. Haureu de tenir en compte els resultats de la diagnosi (activitat 5). Us proposem que feu servir el document 9 que trobareu en els materials.

Exercici 3. Compartim el repte!

 • Un cop heu interrogat els tres reptes ha arribat l’hora de triar el que voleu dur a terme. Escriviu-lo en el document 10.
 • Compartiu el repte a l’espai comú i feu-ne difusió! Tothom se l’ha de sentir seu!
 • Si teniu espai NODES o xarxes socials utilitzeu l'etiqueta #BENR

MATERIALS


Documents per a la carpeta de formació
Materials de formacióLes indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.