Activitat 3. Els cinc eixos de treball

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Prendre consciència de les possibilitats de la biblioteca escolar com a possible motor de canvi.
 • Conèixer els diferents àmbits en què pot incidir la biblioteca escolar.
 • Iniciar la concreció del repte de centre.


 Descripció

En aquesta activitat us proposem desenvolupar dos exercicis:

 • Veure la càpsula de vídeo “La BE com a motor de canvi: els eixos del projecte”.
 • Revisió de reptes de centre.


Descripció Aquesta activitat està destinada a tot el claustre.ORIENTACIONS DE TREBALLExercici 1

Càpsula “La BE com a motor de canvi: els eixos del projecte”.

Quina força pot tenir la biblioteca del centre com a motor de transformació? En quins àmbits pot exercir influència?

 • Prepareu notes autoadhesives. Mireu la càpsula de vídeo.
 • Anoteu de forma individual una idea que considereu clau del que s’ha vist en el vídeo.
 • Compartiu la vostra idea amb la resta del grup.


ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSORQuan compartiu les idees amb el grup podeu anar penjant les notes en un pany de paret, pissarra, etc. Es poden anar agrupant per temàtiques, classificar-les en positives i negatives, etc.

El documentalista recollirà les idees finals en el document 5. També es pot fer una fotografia del taulell de notes i incloure-la en el document.Exercici 2

Revisió de reptes de centre.

Recupereu els reptes de centre que teniu guardats de l’activitat 1. Rellegiu-los entre tots, enumereu-los i pengeu-los en un lloc visible (també es poden haver recollit en un document i repartir-ne una còpia per assistent). L’exercici consistirà a escollir entre tots els tres que considereu:

 • Que són més importants ara mateix en el vostre centre.
 • Que la biblioteca hi pot incidir aportant diverses solucions.

Proposem que es treballi en grups (tècnica 1-2-4) i s’utilitzi el document 6:

 • Primer cadascú (1) de forma individual.
 • En segon lloc, per parelles (2): es comenten les respostes i de les dues propostes se’n fa una.
 • En tercer lloc, en grup petit (format per dues parelles), després d'haver-se ensenyat les respostes donades per les dues «parelles» de l'equip, s’ha d’acordar una sola proposta.
 • Per últim, es comparteix en gran grup la reflexió feta per cada petit grup per acordar quins són els tres reptes principals que se li presenten al centre.ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOREs poden compartir els tres reptes de centre a l’espai de difusió.
Si teniu espai NODES o xarxes socials utilitzeu el l'etiqueta #BENR

MATERIALSDocument per a la carpeta de formació
Materials de formacióLes indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.