Activitat 2. El grup impulsor

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Reflexionar sobre la necessitat de creació d’un grup que faci de motor del procés per assolir nous reptes.
 • Definir els rols dels membres del grup impulsor per optimitzar l’aprofitament de les sessions de treball i el desenvolupament del projecte.
 • Crear un espai per compartir els avenços, descobertes, propostes… i implicar la comunitat educativa al voltant del repte.


 Descripció

En aquesta activitat us proposem desenvolupar tres exercicis:

 • Veure la càpsula de vídeo “El grup impulsor”.
 • Definició de rols.
 • Creació d’un espai compartit per a la difusió del procés de transformació.


Descripció Aquesta activitat està destinada només al grup impulsor.ORIENTACIONS DE TREBALLExercici 1: Veure la càpsula de vídeo "El grup impulsor".

Necessitem un grup impulsor? Quines funcions hauria de tenir? Com funcionarà? Aquest exercici us ajudarà a respondre aquestes qüestions.

 • Prepareu notes autoadhesives. Mireu la càpsula de vídeo “El grup impulsor”.
 • Anoteu de forma individual una idea que us hagi sorprès/agradat.
 • Compartiu la vostra idea amb la resta del grup.
 • Guardeu les notes (o una fotografia) a la carpeta de documentació (document 2).
ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOR


A l'exercici 2 determinareu els rols de cada persona del grup impulsor. La recollida d'evidències de reflexió i treball (documents, fotografies, etc.) correspondrà a la persona que faci el rol de documentalista.

Exercici 2: Definició de rols.

Individualment:

 • Cada membre del grup té unes targetes amb la descripció dels possibles rols a desenvolupar. Llegiu les targetes de forma individual i repartiu 100 punts segons veieu que s’adequen a les vostres habilitats i interessos (document 3, columna 1). Per exemple, a un rol que veieu que s'adequa molt a les vostres capacitats li podeu donar 40 punts, mentre que a un que no s'hi adiu gens li'n doneu 10. En total, han de sumar 100.
 • La percepció d’un mateix pot ser diferent a la percepció que en tenen els altres. Intenteu col·locar a cada membre del grup en un dels rols, en funció de les seves fortaleses (document 3 columna 2).


Col·lectivament:

 • Compartiu els resultats de les vostres valoracions.
 • Acordeu un rol per a cada membre del grup.
 • Completeu el document 4.Exercici 3

Creació de l’espai compartit.


Cal que tingueu sempre present que necessiteu que tota la comunitat educativa s’impliqui en aquest projecte. Per això és molt important que tothom estigui assabentat dels avenços que es van fent i que es cridi a la participació.


ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSORÉs important que definiu com es farà la difusió i la comunicació del projecte: si es crearà un espai a l’entrada del centre on es penjaran cartells i informacions diverses, si es crearà un perfil a les xarxes socials… Per a aquesta tasca, és important que el narrador i el community manager es posin d’acord. Si teniu espai NODES o xarxes socials utilitzeu l'etiqueta #BENR
MATERIALS
Document per a la carpeta de formació
Materials de formació
Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.