Activitat 1. La biblioteca escolar al SXXI

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Compartir un marc conceptual de referència i reflexionar sobre les qualitats que ha de tenir una biblioteca escolar a l’era de la informació.
 • Identificar nous reptes del centre educatiu i valorar la possibilitat d’assolir-los amb el suport de la BE.


 Descripció
Us proposem desenvolupar dos exercicis:

 • Veure la càpsula de vídeo “La biblioteca escolar avui".
 • Pluja d'idees: reptes de centre.Descripció Aquesta activitat està destinada a tot el claustre.
ORIENTACIONS DE TREBALLExercici 1: Veure la càpsula de vídeo “La biblioteca escolar avui".

Volem explorar les qualitats que hauria de tenir una biblioteca escolar en el panorama educatiu i social actual: Quines funcions hauria de complir? Com hauria de ser? Quins serveis hauria d’oferir?

 • Prepareu notes autoadhesives. Mireu la càpsula de vídeo.
 • Anoteu de forma individual una idea que us hagi sorprès/agradat.
 • Passegeu per la sala compartint la idea que us ha sorprès/agradat. Quan trobeu una persona que coincideixi amb la vostra idea, us hi agrupeu.
 • Asseieu-vos amb els membres del vostre grup a compartir reflexions sobre la vostra idea.
 • Acabeu l’activitat compartint les reflexions de cada grup.


ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOR


Aquesta activitat pretén sensibilitzar el claustre de la importància de la BE. Quan es comparteixi en gran grup, una persona hauria d'anotar les observacions del claustre en el document 1, per tal de guardar-lo a la carpeta de formació i retornar-hi al final del procés de la FIC.Exercici 2: Pluja d'idees

Volem identificar possibles reptes que es plantegen a l’actualitat en el nostre centre educatiu i com la biblioteca escolar els pot donar suport:

 • Fareu grups petits (4 persones màxim).
 • Cada grup designarà un secretari. Tindreu 10 minuts per plantejar un possible repte de centre (no de biblioteca, atenció!). Escriureu el repte ben concret en una tira de paper. Exemples: la introducció de metodologies innovadores, la millora de la cohesió social, l'augment d'experiències de contacte amb la cultura fora del centre…
 • El secretari de cada grup llegirà el seu repte de centre.

ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSORPodeu guardar els reptes de centre (tires de paper) en una capseta, per recuperar-los a l'activitat 3.

MATERIALSDocuments per a la carpeta de formació


descripció Document 1: Recull d'idees sobre BE.


Materials de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.