Activitat 3. Elaboració del document de la carpeta de formació "Consolidació i projecte de futur"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Elaborar el document Consolidació i projecte de futur per a la carpeta de formació.


 Descripció
En aqueta activitat s'elabora el document de la carpeta de formació “Consolidació i projecte de futur” en base a les reflexions sobre els aprenentatges i les propostes de millora recollides en el full de treball de l'activitat 2 (F4_A2).
Orientacions de treball


Gran grup 1. Poseu en comú la tasca dels grups i redacteu la conclusió de l'activitat.

A partir de les conclusions del full de treball F4_A1, de la reflexió sobre el canvi i les propostes de millora del full de treball F4_A2, i de les conclusions sobre diagnosi del treball experimental realitzat al centre (document de la carpeta de treball de la fase 1 "Punt de partida"), establiu un diàleg per tal d'arribar un acord per omplir el document “Consolidació i projecte de futur”.

Un dels participants omple el document de formació “Consolidació i projecte de futur” amb l'acord de tots els membres del grup.
Materials