Activitat 2. Reflexió sobre el canvi i propostes de millora

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre els aprenentatges i canvis des del començament de la formació
  • Elaborar propostes de millora a nivell de professor/a, de curs i de centre.


 Descripció
L'activitat s'inicia posant de manifest els aprenentatges des del començament de la formació a partir de l'opinió de cada participant i de dos documents de la carpeta de formació, el document “Punt de partida” (fase) 1 i el document “Disseny d'una activitat experimental” de la fase 2. S'elaboren propostes de millora a partir de les conclusions de l'activitat F4_A2.
Orientacions de treball


Individual 1. Comparant amb el començament de la formació, indiqueu en què ha canviat principalment la vostra percepció sobre el treball experimental, les seves finalitats i les seves característiques? Anoteu la vostra resposta al full de treball F4_A2.Petit grup 2. A) Compareu el vostre coneixement sobre treball pràctic al començament de la formació amb els aspectes que vareu tenir en compte en el disseny de les activitats. Ompliu una taula abans/ara del full de treball F4_A2 amb els aspectes en els quals, com a grup, considereu que heu avançat més i per tant heu experimentat més canvi.

B) Tenint en compte el resultat de la vostra experimentació i/o en base a les conclusions de l'activitat 1 (en el full de treball F4_A1) proposeu una proposta de millora per implementar a l'aula. Feu una llista amb les idees de proposta de millora dels membres del grup.

Gran grup 3. Poseu en comú la tasca dels grups i partir de les llistes de propostes de millora de cada grup, discutiu la seva viabilitat i seleccioneu algunes propostes de millora per implementar al centre.
\\
Poseu en comú les vostres propostes de millora a nivell de petit grup i elaboreu un llistat que les reculli a nivell de centre.

Consensueu algunes propostes de canvi en el treball experimental els resultat de la vostra experimentació Penseu individualment una proposta de millora en el treball pràctic i discutiu-la i consensueu-la a nivell de grup.
Materials