Activitat 1. Presentació i valoració dels resultats de l'experimentació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Presentar i valorar els resultats de l'experimentació.
  • Identificar els punts forts i els punts febles de les activitats experimentades.
  • Reflexionar sobre les característiques comunes de les activitats que han funcionat millor i de les que no han funcionat tan be i relacionar-ho amb les característiques de les activitats.


 Descripció
Es comença l'activitat amb la presentació per part de cada participant dels resultats de l'experimentació de l'activitat realitzada amb els alumnes. Tot seguit, es proposa identificar els punts forts i els punts febles de les activitats presentades i reflexionar sobre les característiques de les activitats.
Orientacions de treball


Individual 1. Utilitzeu la pauta del full de treball F4_A1 per prendre nota dels trets més rellevants de les experimentacions dels companys.
Petit grup 2. Poseu en comú les vostres anotacions a la pauta, discutiu-les i valoreu quins han estat els punts forts i els punts febles de les activitats experimentades. Feu un llistat amb els punts forts i els punts febles més freqüents (full de treball F4_A1).

Gran grup 3. A partir de les vostres anotacions a la pauta i del llistat de punts forts i punts febles reflexioneu sobre les característiques de les activitats que ha funcionat bé i de les que no han funcionat tan bé i escriviu un breu text a mode de conclusió (full de treball F4_A1).