Fase 3: Fase de disseny i experimentació
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Dissenyar, individualment, una activitat experimental dins d'una proposta de treball de la programació en curs
  • Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de l'activitat
  • Compartir les propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes i fer-hi aportacions de millora
  • Experimentar la proposta dissenyada i recollir-ne les valoracionsBlocs

  • Bloc 1: Disseny d'una activitat experimental
  • Bloc 2: Experimentació d'una activitat experimental