Activitat 2. Aplicació a l'aula

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Experimentar la proposta dissenyada
  • Recollir-ne evidències sobre el seu funcionament


 Descripció
Us proposem que experimenteu amb el vostre alumnat la proposta dissenyada i que recolliu evidències sobre el seu funcionament (produccions d'alumnes, filmacions de classe en vídeo, anotacions del professor/a en forma de diari de classe…). És important que planifiqueu la recollida d'evidències, no us baseu en impressions personals. El full de treball següent us pot ajudar en la planificació d'evidències a recollir: