Activitat 1. Revisió i contrast del disseny

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Analitzar, de forma compartida, els projectes realitzats per tal d'identificar en què s'ha avançat i proposar possibles millores
  • Redactar la versió definitiva de la proposta de treball als alumnes
  • Recollir totes les propostes en el document "Pla d'acció de centre"


 Descripció
Us proposem compartir el vostre disseny sobre un treball experimental amb la resta de companys i elaborar el pla d'acció de centre a partir d'un guió.
Orientacions de treball


Individual 1. Abans de la sessió presencial: Ompliu la primera part del full de treball per tal de preparar la presentació del vostre disseny de treball experimental

2.Durant la sessió presencial, cada component del grup presenta i justifica la seva proposta a la resta

Individual 3. Ompliu individualment la segona part del full de treball

4. Recolliu totes les propostes a la taula del document "Pla d'acció de centre"


Materials