Fase 3. Bloc 1. Disseny d'una activitat experimental
Durada orientativa del bloc: 9 hores

Objectius

  • Dissenyar, individualment, una activitat experimental dins d'una proposta de treball de la programació en curs
  • Aprofundir en pautes metodològiques concretes que ajudin al disseny de l'activitatActivitats

  • Activitat 1: Elaboració del document "Planificació d'una activitat experimental"
  • Activitat 2: Dissenyant una activitat experimental