Activitat 4. Elaboració del document "Planificació de les activitats experimentals"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Recollir en un document aquells aspectes que decidireu com a grup tenir en compte a l'hora de planificar les activitats experimentals que es portaran a terme durant la fase 3


 Descripció
Us proposem:

  • Recollir les conclusions de les activitats 1, 2 i 3 d'aquesta fase i decidir quins aspectes voleu tenir en compte a l'hora de planificar les activitats experimentals que dissenyareu i dureu a terme durant la fase 3.
  • Decidir els cursos i moment del desenvolupament del currículum on realitzareu les activitats experimentals durant la fase 3.
  • També s'inclourà en aquest document la data per tenir acabat el disseny de les activitats experimentals.

Aquest serà el segon document de la carpeta de formació i serà la base per al document "Pla d'acció" de la fase 3