Fase 1: Fase inicial. Exploració.

El treball experimental a les ciències de secundària. Situació actual al nostre centre
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Reflexionar sobre les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental i prioritzar les que considereu més importants.
  • Comparar les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental amb les dels vostres companys i les citades a la bibliografia.
  • Reflexionar sobre possibles percepcions de l'alumnat sobre el treball experimental.
  • Identificar i discutir sobre les possibles causes d'aquesta percepció.
  • Elaborar amb les aportacions de cada professor/a un quadre que reculli en quin grau utilitzeu el treball experimental ordenat per matèries i nivells.
  • Compartir la situació actual, exposar els motius d'aquesta situació i plantejar possibles aspectes de millora.Activitats

  • Activitat 1: Per a què serveix el treball experimental?
  • Activitat 2: Què pensen els alumnes del treball experimental?
  • Activitat 3: Diagnosi del centre. Fem treball pràctic? En quins cursos i en quines matèries?
  • Activitat 4: Elaboració del document Punt de partida