Activitat 4. Document per a la carpeta de formació: "Punt de partida"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Elaborar el document "Punt de partida"


 Descripció
Els participants elaboren el document “Punt de partida” en base a les activitats realitzades al llarg de la fase 1.
Orientacions de treballGran grup 1. Poseu en comú la tasca dels grups i redacteu la conclusió de l'activitat.
Recupereu la informació que contenen les conclusions dels fulls de treball F1_A1, F1_A2 i F1_A3. Llegiu i consensueu cadascuna de les conclusions i decidiu si cal alguna modificació.

A partir d'aquestes conclusions estableixen diàleg per tal d'arribar a un acord per omplir el document “Punt de partida”.Document per a la carpeta de formació