Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 8 hores

Situem-nos! Un cop realitzades les activitats de la fase 3, en aquesta Fase final realitzarem la posada en comú de les nostres experiències, avaluarem l’itinerari i planificarem un full de ruta que, com a equip docent, podem dur a termini a partir d’ara i en els propers cursos. Aquesta avaluació ha d’evidenciar on hem arribat i on volem arribar en la creació d’entorns rics i flexibles que donin oportunitats a tothom, per tal de poder planificar la nostra projecció de futur (què fem ara i què volem fer d'ara en endavant) i poder saber de forma concreta quin és el nostre full de ruta.

Objectius

Compartir les pràctiques realitzades en aquesta formació i també les nostres conclusions. Valorar el grau d’assoliment dels objectius plantejats després d’haver realitzat la formació. Determinar nous objectius per fer noves propostes de futur i progressar. Compartir reflexions sobre Promoure canvis per donar oportunitats a tothom.

Situem-nos!

Què ens proposem en aquesta fase?

Compartir les experiències realitzades en la fase anterior, avaluar el grau d’acompliment dels objectius i determinar què es fa ara en relació a aquests.

Com ho farem?

A través d’una posada en comú compartirem les nostres pràctiques i conclusions i mitjançant preguntes pautades haurem de mirar enrere i identificar què s'ha assolit i què queda per assolir.

Activitats

  • Activitat 1: Compartim experiències
  • Activitat 2: Què hem assolit dels objectius plantejats?
  • Activitat 3: Ens plantegem nous objectius.
  • Activitat 4: Compartim reflexions.