Fase 3. Bloc 1. Accessibilitat i estils d’aprenentatge
Durada orientativa del bloc: 7 hores

Pensem-hi!

Des del moment que els infants comencen a anar a l’escola, es fa evident que hi ha diferents maneres d’aprendre i de relacionar-se. Tenir en compte les diferències individuals és bàsic per a l’educador. Reconèixer i respectar els estils d’aprenentatge propis de cada persona i els seus interessos és la base perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge millorant els resultats en tots els aspectes.

“No hi ha una sabata, ni un vestit que serveixi a totes les persones, que els agradi a totes o que els senti igual de bé. De la mateixa manera, en una cosa tan rellevant i complexa com és l’educació, no es pot pretendre que tots els alumnes aprenguin el mateix, alhora, de la mateixa manera i amb els mateixos mètodes i recursos.” Carmen Alba

Els alumnes perceben i comprenen la informació de formes molt variades. No hi cap mitjà que sigui òptim per a tots els estudiants. Els que tenen alguna discapacitat sensorial o algun trastorn d’aprenentatge necessiten disposar de maneres diferents de rebre la informació per accedir als continguts. Disposar de diverses opcions per accedir als continguts a través de diferents canals de percepció (auditiva, visual, motriu) amb la informació ajustada a un alumne, no tan sols beneficia a aquest sinó també a tota la resta dels seus companys.

De la mateixa manera, també hi ha diferències en la forma en què els alumnes interaccionen i relacionen la informació amb els propis coneixements i en la forma d’expressar el que saben. D’aquest fet es deriva la necessitat d’oferir maneres variades perquè l’estudiant expressi o elabori les tasques, perquè les exposi i per donar-li suport durant el seu procés de realització. Tots hem vist, per exemple, que certs alumnes poden sobresortir quan narren contes oralment i en canvi mostren dificultats per explicar la mateixa història per escrit.

Què ens proposem en aquest bloc?

Promoure la flexibilitat proporcionant múltiples opcions que facilitin la percepció, la comprensió i l’expressió per atendre la diversitat a l’aula.

El propòsit de l’educació no és només garantir que la informació sigui accessible tot i que això és indispensable. Per aprendre cal ensenyar als alumnes a transformar la informació en coneixement significatiu i això implica que siguin actius i posin en marxa les seves habilitats de processament de la informació. És incongruent reconèixer que cadascú té el seu ritme i el seu estil d’aprenentatge i continuar organitzant la classe i les propostes didàctiques de forma homogènia. Cal promoure un major enteniment entre les fortaleses de l’alumne/a, els continguts i les situacions d’aprenentatge, proporcionant les bastides necessàries per garantir que tots els alumnes avancin en el propi aprenentatge.

Com ho farem?

Primer us plantegem un apropament a la teoria de les intel·ligències múltiples des de la qual realitzar una pràctica d’enriquiment de les vostres tasques escolars, redissenyant-les de manera que proporcionin múltiples formats de percepció i d’acció. Seguidament us presentem possibles aliances tecnològiques en aquest repte. En concret, tres eines triades entre moltes altres que hi ha a l’abast: ISpeech, Clearly i Educreations. Les dues primeres ens faciliten l’accés a continguts ja creats i la tercera ens permet crear els continguts en múltiples formats. Després de la visualització dels tutorials corresponents, us convidem a fer una senzilla pràctica en petit grup entre vosaltres tant per a què us familiaritzeu amb l’eina com per a què en veieu les possibilitats que ens ofereixen a l’hora de promoure activitats per a tots. Finalment us demanem que fent servir aquestes eines, porteu a la pràctica una activitat amb un grup d’alumnes tot dissenyant activitats pensades per tots.

Activitats

  • Activitat 1: Dissenyar per a tots
  • Activitat 2: Pràctica a l’aula 1
  • Activitat 3: ISpeech i Clearly
  • Activitat 4: Pràctica a l’aula 2
  • Activitat 5: Educreations
  • Activitat 6: Pràctica a l’aula 3