Activitat 5. Educreations

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Conèixer una eina per dissenyar activitats que donin oportunitats a tothom.


 Descripció
A partir de la visualització del tutorial de l’aplicació presentada, en petits grups portareu a terme una petita pràctica per familiaritzar-vos amb el recurs i veure’n les seves possibilitats d’aplicació a l’aula.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Formeu grups de tres persones, llegiu aquest text, visioneu el tutorial i completeu el full de treball:

“ Educreations és una pissarra digital interactiva en la que es poden crear presentacions, videotutorials, històries animades, etc. Amb aquesta eina podeu gravar el que esteu dibuixant o escrivint, inserir dibuixos o fotografies prèviament desats i enregistrar la pròpia veu mentre expliqueu el que feu a la pissarra, narreu una història… Quan un usuari es registra disposa d’un espai per guardar les seves tasques que es poden organitzar en carpetes. Cada treball realitzat es pot compartir a través d’una adreça web o bé inserir-lo en qualsevol espai virtual gràcies al codi que proporciona l’eina. La versió per a Ipad permet a més escriure el text a través del teclat.”Petit grup 2. Amb els mateixos grups de treball que heu format en l’activitat anterior, escolliu una de les propostes d’aula que heu escrit en el full de treball i porteu-la a terme.
MaterialsInformació sobre Educreations

Exemples d’ús