Activitat 4. Pràctica a l’aula 2

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Veure les possibilitats d’ús de les eines ISpeech i Clearly en l’aprenentatge.


 Descripció
Des de la pràctica anterior, presenteu aquestes eines als alumnes i demaneu-los que reflexionin sobre la seva utilitat. Aquesta pràctica es recollirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball


Petit grup 1. (Mostreu als vostres alumnes la presentació que heu preparat en l’activitat anterior (fic B1-3.2) i demaneu-los que reflexionin sobre quins usos podrien donar a aquestes eines en la seva pràctica diària en l’aprenentatge i l’estudi. Recolliu la informació en un full de treball i completeu el document de la carpeta de formació.

Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació