Activitat 3. ISpeech i Clearly

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Conèixer dues eines que ens faciliten l’accés a continguts ja creats per dissenyar activitats que donin oportunitats a tothom.


 Descripció
A partir de la visualització dels tutorials de les aplicacions presentades, en petits grups, portareu a terme una petita pràctica per familiaritzar-vos amb els recursos, veure’n les seves possibilitats d’aplicació en l’aprenentatge i realitzar una presentació per a l’alumnat.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Formeu grups de tres persones, llegiu aquests textos, veieu els tutorials i completeu el full de treball:
La incorporació de la tecnologia pot esdevenir una important eina d’inclusió quan s’utilitza de manera intencionada per simplificar i afavorir l’accés a l’aprenentatge i a la intervenció de tot l’alumnat siguin quines siguin les seves característiques. En alguns casos utilitzem la tecnologia per eliminar barreres i permetre l’accés als continguts, en d'altres donem l’opció de què cada estudiant utilitzi la forma d’expressió que domina millor i que li permet mostrar la seva feina i els avenços en el propi aprenentatge. En qualsevol cas, l’objectiu és ajudar a tots a desenvolupar al màxim el seu potencial. L’ús de dispositius tecnològics pot suposar una nova barrera a la participació quan no es garanteix que totes les persones puguin utilitzar-los de manera autònoma. Les tecnologies de suport son recursos per superar aquestes barreres i que tothom pugui utilitzar els recursos existents. L’ús de magnificadors de pantalla, lupes, sintetitzadors de veu i lectors de pantalla, joysticks, trackballs.. faciliten el maneig dels dispositius a persones amb discapacitat. Tot i que en determinades ocasions necessitarem disposar de certs perifèrics d’entrada o de sortida per minimitzar les dificultats que alguns alumnes poden tenir a l'interactuar amb els dispositius digitals, cal utilitzar sempre les adaptacions més simples i afavorir que les adaptacions passin el màxim d’inadvertides en l’entorn.

Cada vegada més, els navegadors web evolucionen per millorar l’accés a continguts digitals de forma més universal. Els complements o extensions són petites aplicacions que s’instal.len als navegadors i amplien les capacitats d’aquests. Algunes d’elles aporten funcions que permeten millorar l’accessibilitat als continguts

En aquesta activitat us presentem dos ajuts tècnics (ISpeech i Clearly) que incrementen la capacitat de tots per percebre, entendre, navegar i interactuar amb la informació, afavorint-ne la comprensió i l'ús dels continguts per a tot l'alumnat. És important tenir present que cal donar a l'alumnat oportunitats d’apropiació d’aquestes eines, que coneguin la seva utilitat i aprenguin a regular el seu ús, utilitzant-los quan els necessiten de manera que s’afavoreixi l’autonomia personal. Han de poder prendre decisions i triar el que els faciliti aconseguir els objectius d’aprenentatge.

ISpeech és una plataforma que converteix un text escrit, un document, el contingut d’una web o d’un blog a veu. El text escrit passat a veu obre moltes oportunitats en el desenvolupament d'aplicacions. És una eina molt útil per a l'aprenentatge auditiu.” Tutorial

La instal·lació d’aquesta extensió pel navegador Chrome permet convertir qualsevol text digital en àudio a través d’una veu sintetitzada. Disposa de molts idiomes, entre ells el català. Aquesta funcionalitat no només permet que certs alumnes amb diversitat funcional accedeixin a la informació a través del canal auditiu sinó que és molt útil també per aquells alumnes que veuen afectat el rendiment en l’aprenentatge per dificultats en el procés lecto-escriptor. D’altra banda és una opció més que oferim als estudiants per utilitzar la font d’expressió que prefereixen o dominen més.

A l’hora de fer la instal.lació d’extensions en el navegador Google Chrome val la pena ser un usuari registrat (amb adreça gmail o de la xtec) i iniciar prèviament la sessió de treball. D’aquesta manera els complements s’associen al compte de google i, iniciant una sessió, són accessibles als usuaris des de qualsevol ordinador. Es recomana que els alumnes disposin de compte gmail personal (amb google apps) o bé obrir un compte per cada grup-classe.

Clearly és un complement que possibilita una vista sense distraccions dels continguts web. Activant-lo fa que el text sigui més clar i fàcil de llegir perquè l'usuari pugui concentrar-se en el contingut que l'interessa, sense publicitat, navegació o altres distraccions.” Tutorial Aquesta extensió és pot insta·lar tant en el navegador Firefox com en el Chrome. La sobrecàrrega a la pantalla d’informació suposa una barrera per a molts alumnes amb dificultats cognitives, d’atenció, visuals… Aquest complement la neteja, evitant distraccions i permetent que es concentrin en els continguts importants. A més té diverses opcions per configurar la presentació de la informació d’acord a les preferències o necessitats de cada alumne. Es pot:

  • Personalitzar el contrast text/fons i la grandària de la font del text, amb opcions variades ja predeterminades o decidint individualment els colors
  • És per a ressaltar el text que interessi d’un web (idees principals, informació rellevant sobre un tema…)
  • Si prèviament els alumnes o el grup classe disposa d’un compte d’usuari registrat a Evernote (una aplicació web 2.0) la nota ressaltada es pot guardar/compartir en una nota al compte d'Evernote.


Petit grup 2. Amb els mateixos grups de treball que heu format en l’activitat anterior, realitzeu la pràctica presentada en el full de treball i prepareu una presentació d’aquestes eines per mostrar al vostre alumnat.
Materials


Extensions de Chrome


Per saber-ne més:


Accessibilitat

Instal·lació de complements i extensions al navegadors

Complements per Firefox

Llista d’altres extensions interessants per a l’accessibilitat:

  • Zoom (Google Chrome) i Zoom Page (firefox): ampliar els continguts
  • Screen Capture (Google Chrome): capturar parts del web per poder compartir amb la resta de la xarxa o que formin part de qualsevol document.
  • Annotary (Google Chrome) (firefox): marcador social que ens permet guardar i classificar pàgines web, però amb una diferència amb altres eines: podem subratllar el text que ens interessa de la pàgina en qüestió i afegir notes al respecte en forma de post-it. A més permet crear col·leccions per al treball en grup.
  • PlainClothes (Google Chrome): facilita la lectura sense distraccions
  • High Contrast (Google Chrome): canvia o inverteix els colors