Activitat 2. Pràctica a l'aula 1

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Percebre els resultats de les tasques realitzades en format múltiple.


 Descripció
A partir de l’activitat anterior, presenteu als vostres alumnes, en formats diferents, una o vàries activitats que heu treballat i reflexioneu sobre els resultats obtinguts.


Orientacions de treball


Individual 1. Porteu a la pràctica amb els vostres alumnes les noves activitats que heu preparat en l’apartat anterior i reflexioneu sobre els resultats obtinguts.

En acabar recolliu l’experiència en el document per a la carpeta de formació.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació