Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Situem-nos!

Hem acabat la fase inicial amb una activitat en petit grup on cada docent ha vist un vídeo o ha llegit un article i ha complimentat una pauta de reflexió. Ara ens disposem a finalitzar aquesta activitat compartint les reflexions del petit grup amb la resta de l’equip docent per tal de relacionar el punt de partida grupal amb la fase següent de planificació que emprendrem seguidament.

Objectius

 • Reflexionar, a partir d’alguns documents i preguntes, al voltant del contingut de l’itinerari per fer-nos avançar en un disseny de propostes més universal.
 • Definir els criteris d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.
 • Identificar les barreres a l’aprenentatge que troben els alumnes.
 • Desenvolupar estratègies per minimitzar les barreres a l’aprenentatge.

Les activitats que es proposaran seran de focalització, reflexió i debat.

Què farem?

 • En primer lloc, posarem en comú les nostres reflexions a partir de veure un video i de la lectura de fonts teòriques relacionades amb el contingut de l’itinerari.
 • En la segona activitat definirem els criteris d’avaluació de l’itinerari per tenir present durant la formació el que s’avaluarà al finalitzar-la.
 • Acabarem aquest bloc identificant les barreres que sovint es troben els alumnes en les situacions d’aprenentatge i desenvolupant estratègies per minimitzar-les.

Activitats

 • Activitat 1: Contrastem la teoria amb la pròpia pràctica docent
 • Activitat 2: Criteris d’avaluació: com sabem que hem assolit els objectius de l’itinerari?
 • Activitat 3: Identifiquem barreres
 • Activitat 4: Identifiquem barreres, oferim recursos