Fase 1: Fase inicial. Oportunitat a la diversitat
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Situem-nos!

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l'alumnat.” Mel Ainscow

Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves capacitats.

Avançar cap a escoles per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troben alguns alumnes per aprendre, és un repte que ens implica a tots.

En aquesta primera fase compartirem les possibilitats i els reptes que planteja la diversitat present a les nostres aules, basant-nos en la reflexió sobre la nostra tasca diària al centre i en la interacció entre els educadors. Perquè, només des del diàleg i el respecte, s'aconsegueixen avenços que milloren tant la nostra tasca professional com l’educació dels nostres infants.

Objectius

  • Explicitar les creences imperants en el centre sobre l’atenció a la diversitat com a punt de partida per crear una cultura comuna i compartida per tothom.
  • Precisar, de forma col·lectiva, en quin punt es troba el centre (l’equip docent) en relació a la finalitat de l’itinerari: impulsar canvis per augmentar les oportunitats de tot l’alumnat.

Què farem?

Comencem la fase inicial amb una activitat en petit grup on cada docent, partint del visionat d'un vídeo o de la lectura d'un article, ha de participar en l'elaboració d'un concepte comú sobre la diversitat.

Per acabar, realitzarem un diagnòstic de la pràctica al nostre centre sobre promoure canvis per donar oportunitats a tothom, que ens servirà de punt de partida.

Activitats

  • Activitat 1: Compartim expectatives
  • Activitat 2: Sobre la diversitat
  • Activitat 3: El nostre punt de partida
  • Activitat 4: Preparant-nos per a planificar