Pàgina inicial

Introducció

Aquest material ajuda a organitzar les diverses actuacions que es fan al llarg del curs en el centre amb Esfera.

La informació s'ha dividit per trimestres i a cadascun dels trimestres s'hi detallen les tasques relatives que s'han de fer com la preparació del nou curs, l'avaluació, la matrícula d'alumnes nous i dels que continuen al centre…

A banda de les tasques trimestrals, hi ha les tasques que es realitzen en qualsevol moment del curs; aquestes s'han englobat amb el nom "Tasques del curs".

Així doncs, aquest material s'ha estructurat en els blocs següents:

Sempre que ha estat possible, s'enllaça cada tasca amb l'explicació corresponent.