Pàgina inicial

Introducció

Aquest curs telemàtic té per objectiu conèixer les potencialitats d'Esfer@ per realitzar els processos administratius que es fan en el centre.

Esfer@ és el nou sistema de gestió acadèmica, administrativa i econòmica que el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres públics. Aquest curs se centra en la part de la gestió acadèmica i administrativa.
A través d'aquestes píndoles formatives s'ofereixen unes pautes per començar a treballar en el nou sistema, i també indicacions i instruccions més detallades per dur a terme les diferents tasques i procediments que es poden fer a l'aplicació.

Estructura del material per mòduls

Els materials estan estructurats en mòduls que coincideixen amb els de l'aplicació. Cada mòdul consta de continguts teòrics, pràctiques i exercicis o tasques. La nomenclatura pràctica s'ha d'entendre com a material d'aprenentatge, independentment de si tenen un enfocament teòric, pràctic, etc.

Estructura dels mòduls

Mòdul

Tots els mòduls del curs estan estructurats de la mateixa manera. A l'inici de cada mòdul hi ha una explicació general del mòdul amb els apartats següents:

  1. Contextualització
  2. Funcions
  3. D'on venen les dades
  4. A quin lloc de l'aplicació es fan servir aquestes dades
  5. Qui hi pot accedir
  6. Com s'hi accedeix
  7. Organització
Submòdul

Cada mòdul de l'aplicació Esfer@ té submòduls o opcions de menú. L'estructura de cadascun d'aquests submòduls és la següent:

  1. Què són
  2. Com s'hi accedeix
  3. Quines operacions s'hi poden fer