Pàgina inicial

Donar d’alta mestres itinerants de les ZER a les escoles de la zona escolar

Les ZER, tenen assignats mestres que compateixen amb les escoles de la zona. Aquests mestres només conten al centre amb el codi ZER, si es vol que puguin accedir a les Escoles, cal donar-les d’alta a cada una, manualment, del GUAC.

Per a fer-ho cal que el Director/a del centre que es vol donar accés, accedeixi a l’aplicació GUAC.

imatge_z01.jpg

Imatge 1 - Accés al GUAC


Un cop a dins, al Menú principal, seleccionar l’opció Gestió de persones.

imatge_z02.jpg
Imatge 2 - Menú principal


Un cop a dins, es visualitzen totes les persona amb accés al centre.

Si el mestre/a que es vol donar d’alta no apareix a la llista, cal prémer el botó Alta persona.

imatge_z03.jpg
Imatge 3 - Gestió del personal del centre


Un cop iniciat el procés, cal seguir els passos següents:

PAS 1

Seleccionar el document, escriure el Número de document i prémer el botó Valida.

imatge_z04.jpg
Imatge 4 - Alta persona (1)


Si la persona ja consta, el programa ho detectarà i deixarà recuperar les dades:

imatge_z05.jpg
Imatge 5 - Recupera dades


PAS 2

• Opció A

imatge_z06.jpg
Imatge 6 - Alta persona (2)


El programa ha recuperat les dades. Per seguir endavant, prémer el botó Continua.

• Opció B

imatge_z07.jpg
Imatge 7 - Alta persona (2)


No s’ha trobat la persona al Sistema, cal informar de les dades obligatòries i prémer el botó Continua.

PAS 3

imatge_z08.jpg
Imatge 8 - Alta persona (3)


Aquest és el darrer pas, i cal indicar:

  • Seleccionar Funció de professor/a.
  • Vigència de la funció.
    • Data d’inici: data del dia de l’autorització
    • Data fi (màxim el 31/10/X+1, entenent que X, és l’any actual)imatge_z09.jpg

Imatge 9 - Alta persona (3)


Per acabar, prémer Afegeix per guardar les dades.

Finalment prémer el botó Surt, per tornar a la pantalla de la relació de persones del centre, i si escau, repetir el procés per donar d’alta a una nova persona.