Tasques habituals del 2n trimestre

  • Efectuar la preinscripció dels alumnes pel curs següent
    • Definir el curs que cal mostrar per defecte a la matrícula configurant el paràmetre de centre
    • Realitzar la preinscripció