Registre d'assistència

El registre d'assistència es pot obtenir directament des de l'opció del menú Models del mòdul Publicacions i des de l'opció Plantilles del mòdul Publicacions.

Des de models

Escolliu l'opció Models del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Accés a Models

Determineu les següents dades:

 • Títol: servirà per identificar els models a la cua d'elaboració.
 • Models: cal triar el model Assistència mensual.

Imatge 2 - Selecció del model

A continuació cal definir les diferents opcions que mostren el filtres:

 • Curs escolar
 • Ensenyament
 • Nivell
 • Grup classe

i prémer el botó [Cerca].

Imatge 3 - Tria de les opcions dels filtres i cerca

Per últim seleccioneu els alumnes:

Imatge 4 - Selecció d'alumnes

Per acabar s'ha de prémer el botó [Imprimir PDF]. Es mostrarà un avís a la part superior de la pantalla informant que el model s'ha generat correctament. Per visualitzar-lo, cal anar a l'opció del menú Cua d'elaboració (models) del mòdul Publicacions.

Imatge 5 - Avís

Des de plantilles


Escolliu l'opció Plantilles del mòdul Publicacions.

Imatge 6 - Accés a les Plantilles

Afegiu una plantilla nova i empleneu els camps següents:

 • Títol de la llista: Especifiqueu el nom "Registre d'assistència".
 • Codi extern: Especifiqueu un codi.
 • Àmbit: Escolliu "Centre".
 • Tipus de llistat: Escolliu "Llistats relacionats amb les dades personals dels alumnes".
 • Orientació de la pàgina: Escolliu "Horitzontal".
 • Format de sortida: Escolliu entre Pdf, Excel o Word.
 • Columnes addicionals en blanc: Especifiqueu 31
 • Seleccioneu els camps: Nom, Primer cognom i Segon cognom

Imatge 7 - Definició de la plantilla

Executeu el "Registre d'assistència" i a la finestra emergent informeu:

 • Llista només d'alumnes: Escolliu "Donats d'alta".
 • Grups classe: Seleccioneu els grups. Si se'n selecciona més d'un, obtindreu un registre d'assistència per a cadascun.
 • Premeu el botó Executa.

Imatge 8 - Publicacions - Plantilles - Execució de la plantilla

Aneu a l'opció de menú Cua d'elaboració (doc. i llistes) del mòdul Publicacions.

Imatge 9 - Publicacions - Cua d'elaboració (doc. i llistes)

Quan estigui generada premeu la icona per obtenir el registre d'assistència.

Imatge 10 - Publicacions - Plantilles - Accés a la plantilla generada

Imatge 11 - Publicacions - Plantilles - Plantilla en format PDF

Imatge 12 - Publicacions - Plantilles - Plantilla en format EXCEL